เมื่อบ้านของคุณถูกคุกคามจากปลวก ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รู้จักกับการกำจัดปลวกด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับ Exterra

Exterra นั้นมาจากการผสมคำ Exterminating,Termite และ Terra ซึ่งมาจากภาษาละตินที่แปลว่าดินนั่นเอง Exterra เป็นเทคโนโลยีการควบคุมปลวกซึ่งเป็นรูปแบบการปกป้องโครสร้างอาคาร จากปลวกโดยการกำจัดที่รังปลวก โดยจะวางสถานีไว้ในจุดที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว เพื่อให้ปลวกมารวมกันที่เหยื่อล่อก่อนที่จะเข้าไปทำลายบ้านของคุณ โดยมีการทำงานดังนี้

Exterra-station

1.Exterra เริ่มทำงานจากในดิน

ขั้นตอนแรกในการทำงานของ Exterra คือ ติดตั้งสถานีลงในดินบริเวณที่ปลวกหาอาหารรอบๆ อาคาร ในสถานีจะมีไม้ยูคาลิปตัสซึ่งใช้เป็นอาหารในการล่อปลวกเข้ามาในสถานี ก่อนที่มันจะเข้าไปภายในบ้านของคุณ

concreat-exterra

2.ใต้พื้นที่เป้นคอนกรีต

หากรอบๆอาคารของคุณเป็นพื้นคอนกรีต Exterra จะใช้สถานีฝังคอนกรีตแบบพิเศษ โดยฝาปิดนั้นทำมาจากสแตนเลสเพื่อป้องกันน้าไม่ให้เข้าไปในสถานีได้

requim

3.เหยื่อล่อที่ปลวกชื่นชอบ

ภายในสถานี Exterra เหยื่อล่อที่มีชื่อว่า Requim โดยที่การกำจัดปลวกทั่วไปนั้นเมื่อปลวกรับสารนั้นๆ เข้าสู่ร่างกายจะตายในทันที ซึ่งจะต่างจากเหยื่อล่อของ Exterra เมื่อปลวกกินเหยื่อล่อเข้าไปจะไม่ตายในทันที เป็นผลให้ปลวกที่เป็นวรรณะปลวกงาน จะนำเหยื่อล่อนั้นกลับไปที่รังเพื่อป้อนให้ สมาชิกที่อยู่ในรังที่ไม่สามารถหาอาหารเองได้ จึงส่งผลให้ปลวกเหล่านั้นตายไปด้วย

never-have-another-termite

4.เมื่อปลวกตายยกรัง

เมื่อปลวกตายยกรังแล้วเหยื่อทั้งหมดจะถูกนำออก ใส่ไม้ล่อปลวกในสถานีฝังดินใหม่ และถอดสถานีบนดินออก เพื่อเป็นกันป้องกันปลวกจากรังใหม่และรังเดิมที่มีอยู่ แม้ปลวกตายยกรังแล้ว Exterra ก็ยังคงทำงานปกป้องบ้านคุณอย่างเงียบๆอยู่ เสมือนมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา