บริษัท แกรนด์กำจัดแมลง จำกัด

ประวัติองค์กร

บริหารงานโดยคณะผู้บริหารที่คร่ำหวอดมีประสบการณ์ด้านการ ป้องกันและกำจัดแมลง มากกว่า 30 ปี 
ซึ่งได้ประกอบ ธุรกิจการป้องกันกำจัดแมลง เพื่อการคุ้มครองความเสียหายต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินต่างๆ
ภายในบ้านเรือนของลูกค้า และด้วยความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน จึงได้ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีคุณภาพอย่างน่าภาคภูมิใจ ในฐานะผู้นำการตลาด ด้านการกำจัดแมลง
ของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มาโดยตลอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัทฯให้คำมั่นว่า

“จะปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุด ”

 

ใบรับรองต่างๆ

บรับรองต่างๆ ยืนยันว่าได้มีการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเกิดขึ้นจริง
และบริการท่านด้วยความปลอยภัยตามมาตรฐาน อย.(สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา)
 
“อย่างเต็มความสามารถโดยจะไม่ทิ้งท่านระหว่าง สัญญาบริการนี้”  

ใบรับรอง อย.

ใบรับรอง อย.

ภ.พ. 20

ภ.พ. 20

ใบผ่านการอบรม ม. เกษตร

ใบผ่านการอบรม ม.เกษตร

ใบประกาศ สมาคม

ใบผ่านการอบรม ม.เกษตร

ผู้ควบคุมวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง