ตอบ : แมลงเม่า เป็นตัวเต็มวัย ของปลวกวรรณะสืบพันธุ์
โดยปลวกเป็นแมลงสังคมเหมือนผึ้งและมด
จะพบว่า แมลงเม่า มักจะมาเล่นไฟภายในบ้าน
เพื่อ กระตุ้นรังไข่
จากนั้นจะสลัดปีก หารอยแตกภายใน
บ้านเพื่อลงพื้นดินสร้างรัง (ธรรมชาติปลวกจะทำรัง
ความลึกไม่เกิน 1 เมตรจากระดับพื้นดิน) แต่ถ้าพื้นดิน
ใต้บ้านของท่านมีสารเคมีป้องกันกำจัดปลวกอยู่
จะทำให้แมลงเม่าไม่สามารถทำรังภายในบ้านท่านได้
แมลงเม่ามักพบในช่วงต้นปีที่มีอากาศร้อนจัด หรือวัน
ที่มีฝนตก แม้ว่าบ้านท่านจะปิดประตูหน้าต่างมิดชิด
แต่แมลงเม่าสามารถบินเข้ามาทาง ท่อน้ำทิ้ง รอยแตก
เล็กๆในบ้าน (โดยทั่วไปพบว่า กว่าที่ปลวกรังหนึ่ง
จะมีผลิตปลวกวรรณะสืบพันธุ์คือแมลงเม่า ได้
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยก่อนหน้านั้น
จะผลิตเฉพาะปลวกงานและปลวกทหาร)

ท่านเจ้าของบ้าน
อาจ สังเกต ดูว่าถ้าพบแมลงเม่า
บินทั่วไปตามไฟข้างถนน หรือพบทั่วไปทุกบ้าน
ในหมู่บ้านท่าน แสดงว่าแมลงเม่าน่าจะมาจากทุ่งนา
สวน ใกล้บ้านท่าน
(พบว่าแมลงเม่าจะบินไกลไม่เกิน 100-200 เมตร)
แต่ถ้าท่านพบว่ามีแมลงเม่าบิน
ออกมาจากภายในบ้านท่าน และไม่พบตามเสาไฟ
หรือบ้านคนอื่น และพบทางเดินของปลวก หรือมี
เสียงการกัดเนื้อไม้ในเวลาเงียบในบ้าน แสดงว่า
บ้านท่านอาจมีปลวกขึ้น แล้ว