ตอบ : ท่านเจ้าของบ้าน สามารถสังเกตการเข้าทำลายของ
ปลวกในบ้านของท่าน ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
1. เตรียมอุปกรณ์ คือ ไฟฉาย ไขควง เดินสำรวจในบ้าน
โดยเริ่มต้นส่วนที่เป็นไม้ เช่น ประตูห้องน้ำ วงกบหน้าต่าง
ขอบบัว ห้องเก็บของ รอยแตกของผนังอาคาร
หากพบดินสีน้ำตาลดำแทรกอยู่ระหว่างไม้กับ
คอนกรีต ลงใช้ไขควงเขี่ยดูภายในหากพบตัวปลวก
(คล้ายมด แต่ส่วนท้องมีสีขาว)
แสดงว่าบ้านท่านถูกรุกรานจากปลวกแล้ว

2. ฝ้าเพดานเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มักพบปลวกเข้าทำลาย
ปัจจุบันฝ้าเพดานส่วนใหญ่ ทำจากแผ่นยิปซั่ม
• แผ่นยิบซั่มมีส่วนประกอบของปูนซิเมนต์ซึ่งปลวกไม่กิน แต่
จะมีกระดาษสีน้ำตาลหุ้มอยู่ ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกชอบมากที่สุด
• การสังเกตว่าฝ้าเพดานมีปลวกทำลายหรือไม่
โดยปกติเมื่อเรามองบริเวณฝ้าเพดานที่ปกติ
จะเป็นแผ่นเรียบมีสีขาวตลอดทั้งแผ่น
แต่หากมีปลวกเข้าทำลาย ฝ้าเพดานจะมีจุดสีน้ำตาล
คล้ายดินและผงออกมา เป็นรู และเป็นคลื่นไม่เรียบ
คล้ายน้ำรั่ว แต่จะไม่มีคราบเหมือนน้ำรั่ว
เนื่องจากกระดาษที่หุ้มฝ้าถูกทำลาย
จนเนื้อยิปซั่มไม่มีอะไรหุ้มยึด
หากเราใช้ไขควงทิ่มบริเวณดังกล่าว
จะทะลุและเห็นทางเดินของปลวก
• ปลวกที่เข้าทำลายฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะขึ้นมาจาก
เสาท่อน้ำทิ้ง หรือเสาหลอก(เสาต้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆ ที่อยู่รอบตัวบ้าน)
• ปลวกกินทุกอย่างที่ทำจากไม้เพราะมีส่วนประกอบของเซลลูโลส
และจะเลือกกินส่วนที่อ่อนที่สุด เช่น กระดาษ
3. ตรวจดูไม้ค้ำยันต้นไม้ บริเวณภายในบ้าน
บริเวณรั้วบ้าน ที่อับชื้นภายในบ้าน