ตอบ : มดเป็นแมลงสังคมเช่นเดียวกับปลวก
ที่พบในบ้านส่วนใหญ่มี 3-4 ชนิดได้แก่
• มดดำ มดคันไฟ (ตัวสีแดง กัดแล้วเจ็บ)
มดละเอียด (สีน้ำตาล มีกลิ่น) และมดแดง
(ตัวใหญ่ อยู่ตามต้นไม้)
• การกำจัดที่ได้ผลดีคือการฉีดพ่นที่สนามหญ้า
และรอยแตกรอบตัวบ้าน รูเล็กๆ
ที่เป็นช่องทางเดินของมด
• ใช้ยาเบื่อมด จะช่วยทำให้มดตายมากขึ้น
เนื่องจากมดจะขนเหยื่อ กลับ
ไปป้อนตัวอ่อนและมดวรรณะอื่นในรัง
• เราไม่สามารถกำจัดมดให้มดไปได้ทั้งหมด
เนื่องจากมดมีแหล่งที่มาได้หลายทาง
รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูง
แต่ฤทธิ์ตกค้างก็ต่ำด้วย

? นอกจากนี้ การเก็บกวาดเศษอาหาร
ขนม ของหวาน ภายในบ้านของท่าน
ก็จะช่วยลดปริมาณมดไปได้